Powiększ tekst: A | A | A

Projekt UE

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy bardzo serdecznie zachęcić Państwa oraz Wasze pociechy do uczestnictwa w projekcie "Olkuska Akademia Przedszkolaka bez barier i przeciw walce ze stereotypami". Jest to projekt realizowany przez nasze przedszkole, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na postawie umowy nr: RPMP.10.01.02-12-0146/17 zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, w ramach działania 10.1 oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym ( w tym 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) poprzez zapewnienie dla nich miejsca w nowoczesnym przedszkolu z autorskim programem rozwoju ruchowego, rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i integracji społecznej.
W ramach projektu zapewniamy opiekę nad dziećmi wraz z wyżywieniem oraz wszystkimi zajęciami dodatkowymi na preferencyjnych warunkach cenowych - 280 zł miesięcznie! Taka niska opłata jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach projektu . Wsparcie takie możemy zapewnić dla Państwa dzieci przez okres maksymalnie 12 miesięcy w terminie: 01.09.2018 - 31.08.2019 r.

Projekt poprzez przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i zwiększanie dostępności do wysokiej edukacji przedszkolnej również dla dzieci niepełnosprawnych, ma pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy, wpisując się jednocześnie w aktualny Gminny Program Rewitalizacji Olkusza.

Do pobrania dla rodziców:

Copyright © 2015-2023
Akademia Przedszkolaka